Business agility trainingen

Leading SAFe Training®

In deze officiële SAFe-training maak je kennis met de basisprincipes van SAFe en krijg je handvatten om de Lean-Agile-transformatie van jouw organisatie zelfverzekerd aan te sturen. Je leert hoe je de hele organisatie rond dezelfde duidelijke doelstellingen kunt afstemmen en hoe je de doorstroming van waarde kunt verbeteren. Ook leer je wat bedrijven klantgerichter maakt en hoe je belangrijke SAFe-afstemmings- en planningsgebeurtenissen, zoals PI-planning, kunt uitvoeren.

Met onder andere:

1. Floreren in het digitale tijdperk met business agility

2. Een Lean-Agile leider worden

3. Het creëren van team- en technische agility

4. Oplossingen bouwen met behulp van agile product delivery

5. Het verkennen van lean portfoliomanagement


Lean portfolio management®

Met een Lean Portfolio Management (LPM) benadering bevorder je samenwerking over afdelingen heen, en speel je sneller in op wat klanten willen. In deze training helpen we executives, project management officers (PMO's) en andere stakeholders om dynamisch te plannen en flexibel genoeg te zijn om initiatieven en budgetten aan te passen wanneer de markt verandert.

Met onder andere:

1. Verbinden van het portfolio met het bedrijf

2. Vasthouden aan de portfolio visie en -roadmap

3. Invoeren van Lean Portfolio Management (LPM)

4. Verwoorden en uitdragen van LPM in de organisatie

5. Implementeren van Lean budgets en kaders (guardrails)


Fly4You – een simulatie gebaseerd op SAFe

Veel organisaties hanteren SAFe® principes om hun agile transformatie op te schalen. SAFe vergroot de samenwerking en waardelevering en verbetert de productkwaliteit, voorspelbaarheid en efficiëntie. Veel organisaties zien deze voordelen, maar willen eerst graag meer weten over wat SAFe is en wat er van hun organisatie wordt verwacht voordat ze aan de reis beginnen.

Deze simulatie (gebaseerd op The Phoenix Project) helpt bij het begrijpen van de uitdagingen van het opschalen van nieuwe agile werkmethoden, wat SAFe® is en hoe jouw organisatie het kan gebruiken om de agile transformatie mogelijk te maken.

Modules

1. Vertalen van organisatiedoelen naar strategische thema’s

2. Prioriteren van de Program Backlog

3. PI Planning

4. Execution


Value Stream Management - workshop

In deze workshop krijg je inzicht in het proces van waardecreatie, oftewel value stream management. De focus ligt op het verbeteren van de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie door te kijken naar de behoeften van de eindklant. Voor deze workshop hanteren we een gestructureerde aanpak om de waardestromen binnen je organisatie te identificeren en de doorstroom van waarde te verbeteren. We maken hiervoor gebruik van een beproefde en systematische methode en houden rekening met afhankelijkheden en beperkingen.

Modules

1.  Het belang van waardestromen voor continue flow

2. Het identificeren van waardestromen en mogelijke teams